Bezoekenafhandeling

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

De bezoeken kunnen opgevraagd worden voor een bepaalde ronde of een bepaalde verstrekker op een bepaalde datum. Voor deze lijsten wordt ook rekening gehouden met de gekozen regio bovenaan.

Bezoekenafhandeling-bovenaan.png

In de tabel worden alle bezoeken en zorgen weergeven op basis van uw keuze, waaronder de volgende gegevens:

 • Gepland tijdstip
 • Naam patient
 • Zorg
 • Initialen uitgevoerde verstrekker: door hierop te klikken kan men deze nog wijzigen
 • Bezoek commentaar
 • Loc.: verblijfslocatie (AH: Aan huis, HM: Home mindervaliden, etc.)
 • L: Type registratie (E: eID, I: ISI+, A: Attest, K: Kleefbriefje, M: Manueel)
 • Nummer van het bezoek op die dag
 • B: Bezocht, uitgevoerd
 • T: Enkel toezicht (bij wondzorg)
 • Oph: status of het voorschrift voor deze zorg nog op te halen is

In de rechterbovenhoek van de tabel kan men door op de rode pijl nog bijkomende gegevens tonen zoals: tijdstip van registratie.

Via rechtermuisknop in de tabel kan men ook nog:

 • De lijst tonen op basis van het tijdstip van registratie in plaats van het geplande tijdstip
 • De zorg blokkeren of deblokkeren. Opgelet, deblokkeren kan niet gebeuren wanneer het bezoek geblokkeerd voor een langere periode.
 • De registratie ontkoppelen waardoor deze bij de losse inlezingen terecht komt indien de registratie aan het verkeerde bezoek werd gekoppeld.
 • Het bezoeknummer forceren.

Naast het bevestigen van de zorgen kan men indien nodig ook het dossier aanvullen met commentaar, beeldmateriaal e.a.

Op de rechter helft van het scherm worden de details van het geselecteerde bezoek weergegeven. Het commentaar kan aangevuld worden en wordt links ook dadelijk geprojecteerd.

In de rechter bovenhoek kan de gebruiker bijkomende gegevens invoeren of aanpassen:

 • Exact aanvangsuur van het bezoek
 • Bezocht aanvinken: let wel, een reeds gefactureerd bezoek (volledige rode tekstkleur) kan niet gewijzigd worden.
 • Duur van de zorg
 • Enkel toezicht
 • Verblijfslocatie
 • Commentaar over de verzorging
 • Bij een VC (Analgesie pijnpomp) kan men de betreffende pseudocodes aanvinken.

Wanneer het bezoek aangevinkt is (op bezocht gezet) wordt het aangerekend en opgenomen op de magneetdrager.

De duur van de zorg is van belang voor specifieke wondzorg wanneer de verstrekte zorgen minstens 30 minuten in beslag namen (WS). De aanduiding ‘Enkel toezicht’ enkel voor wondzorg wanneer men niets aan de wonde zelf heeft gedaan maar enkel geobserveerd.

Bezoekafhandeling1.png

Het is de bedoeling om tijdens de bezoekenafhandeling ook het betrokken dossier van de patiënt bij te werken. Hiervoor zijn 5 tabbladen voorzien:

Tabbladenbezoekafhandeling.png

 • Observatie: invoer van de gemeten parameters bij dit bezoek.
 • Doc.: Hier kunnen o.a. documenten , foto’s e.a. aan het dossier toegevoegd worden gekoppeld aan dit bezoek via de ‘Oplaad’ functie.
 • Wanneer er tijdens het invoeren van het voorschrift een wondzorg wordt geregistreerd, kan men een wonddossier aanmaken, dit wordt alleszins automatisch voorgesteld.Wanneer een wonddossier aanwezig is wordt dit gedeelte toegankelijk. Deze invoer kan nadien chronologisch bekeken worden bij via het Patiënten dossier.
 • Diabetes: Diabetes is actief bij interventies zoals bij inspuiting met insuline. Hier kan men verschillende waarden invoeren die typisch voor een diabetesdossier zijn, dit kan op bezoekbasis en wordt opgenomen in de overzicht in het dossier.
 • Palliatief: Wanneer de patiënt palliatief is (aanvraag aangemaakt) kan men verschillende waarden invoeren die dan op een tijdsas worden getoond in het afgedrukt dossier. De pijnkaart kan opgeroepen worden en eventueel aangepast worden, zie ook Complexe wondzorg.
 • Evaluatie: verpleegproblemen (zie diagnose/patronen van Gordon) kunnen hier geëvalueerd worden.