Facturatie

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken


Facturatiehoofdmenu.png

Afb5.png

Overzicht

Formulieren

Landsbonden & Verzekeringen

Facturen

Controle

Klik op de knop 'Controle' om een aantal controlelijsten te kunnen opvragen. Meer informatie hierover op deze pagina: Facturatiecontrole.

Aanmaken / Terugdraaien

Via de knop Aanmaken wordt de facturatie aangemaakt voor de verschillende landsbonden en/of verzekeringen. Na aanmaak verandert deze knop in 'Terugdraaien' waarmee u de facturatie terug ongedaan kan maken. Na het aanmaken worden de verschillende landsbonden getoond en daarbij de verschillende facturen per landsbond. Indien de Lijst Niet-Aangerekend rode lijnen bevat (zaken die niet gefactureerd werden) zal dit scherm automatisch geopend worden. U kan uiteraard achteraf nog terug op de knop 'Lijst Niet-Aangerekend' klikken om deze opnieuw te raadplegen.

Wil u slechts een proeffacturatie aanmaken, dan klikt u met de rechter muisknop op de knop 'Aanmaken' en kiest voor 'Proeffacturatie aanmaken'. Deze is sneller klaar omdat er geen magneetdragerbestanden worden aangemaakt.

Automatismen

De facturatie van Care-Ace bevat heel wat automatismen die de verschillende regels van de nomenclatuur opvangen. Deze controles & automatismen zorgen voor een eenvoudigere administratie. Verschillende van deze toepassingen van de nomenclatuur worden na aanmaak vermeld in de Lijst Niet Aangerekend.

 • Automatische toevoeging van een basisverstrekking per bezoek. Zorgen die op hetzelfde tijdstip vallen worden beschouwd als hetzelfde bezoek.
 • Indien de verblijfslocatie van de patiënt op ruraal staat, worden automatisch de extra reiskosten voor ruraal gebied per bezoek aangerekend.
 • 2 eenvoudige wondzorgen op hetzelfde bezoek worden automatisch omgezet naar 1 complex verband.
 • Bij voorkomen van een eenvoudige wondzorg en complexe wondzorg, of eenvoudige wondzorg en specifieke wondzorg, of complexe en specifieke wondzorg, wordt automatisch de wondzorg met het hoogste tarief aangerekend.
 • Indien er bij één van de volgende 5 wondzorg zorgcodes (steunkousen, bandages, zalf, oogindruppeling of bioactief verband) nog een andere zorg voorkomt tijdens hetzelfde bezoek, vallen deze 5 wondzorg zorgcodes automatisch weg.
 • Indien er meer dan 1 gewoon toilet op dezelfde dag wordt aangerekend, wordt slechts het eerste gewoon toilet aangerekend. De verdeling zal echter wel dit bedrag dan verdelen tussen een eventuele andere verstrekker die dit tweede toilet heeft uitgevoerd.
 • Indien bij een forfait C slechts 1 toilet op die dag werd uitgevoerd, wordt automatisch een forfait B aangerekend in plaats van een forfait C.
 • Er zijn verschillende zorgen die slechts 1x per dag kunnen aangerekend worden, enkel de eerste zorg zal worden aangerekend en de andere niet.
 • Het wekelijks klaarzetten van medicatie kan pas aangerekend worden indien er in de voorbije 12 maanden ook een advies van de arts (bijlage 81) werd aangerekend.
 • Het advies van de arts voor wekelijks klaarzetten van medicatie (bijlage 81) zal niet aangerekend worden indien er in diezelfde week een dag is met een forfait.
 • Het wekelijks klaarzetten van medicatie zal niet aangerekend worden indien er in diezelfde week een dag is met een forfait.

Verzekerbaarheid

Voor het aanmaken van uw facturatie is het aangeraden om voor alle patiënten die u gaat factureren de verzekerbaarheid op te vragen om zeker te zijn dat deze gegevens up-to-date zijn. Deze gegevens zijn: de aangesloten mutualiteit en de code gerechtigde welke een invloed hebben op het tarief dat u moet gebruiken. Deze patiënten worden in bulk opgevraagd waarbij de landsbonden op een later tijdstip de volledig lijst terugbezorgen. Het kan echter tot 24u duren voor sommige landsbonden een antwoord sturen dus we raden aan om de verzekerbaarheid minstens 1 dag op voorhand te versturen.

Lijst Niet-Aangerekend

Na het aanmaken wordt deze lijst automatisch geopend indien er zorgen zijn die niet gefactureerd werden. Zie op deze pagina voor meer informatie: Lijst Niet-Aangerekend.

Verzenden

Via de knop verzenden kan u de facturatie voor de geselecteerde landsbond versturen. Om ze allemaal te versturen moet u deze dus 1 voor 1 aanklikken en op Verzenden klikken.

Klik maar éénmaal per landsbond op Verzenden! Er zal weliswaar een melding komen indien u dit toch doet als u (nog) geen verwerping hebt gekregen indien dat dat het geval zou zijn. Dit om een extra verwerping wegens 'dubbel doorgestuurd' te vermijden en die voor verwarring kan zorgen. Enkel in speciale gevallen zal deze toch nogmaals mogen verstuurd worden.

Via de knop MyCareNet Overzicht kan u rechtstreeks naar dit scherm gaan om de binnenkomende berichten te bekijken.

Afdruk

Bewijsstukken

Verdeling

Andere

Rapporten

Stortingen verdeling bij meerdere formulieren

Omdat een dag niet gesplitst kan worden en het volledige bedrag per formulier gestort wordt op het rekeningnummer van de verpleegkundige die de verzending doet, kan het zijn dat een stukje moet doorgestort worden omwille van de verdeling van de forfaits. Met dit rapport krijgt men een lijst van wie aan wie hoeveel moet doorstorten om de verdeling te doen kloppen.

In het geval van een groepspraktijk is dit niet belangrijk omdat daar alles op hetzelfde rekeningnummer van de groepspraktijk wordt gestort.