Hoofdmenu openen

Care-Ace β

Facturatiecontrole

Inhoud

Op te halen voorschriften

Klik op "Controle uitvoeren" om de lijst op te vragen.

Facturatiecontrole.png


Deze lijst toont 2 zaken:

  • Voorschriften die aangeduid werden als nog op te halen of die als dokter 'Dr. Onbekend' hebben.
  • Toiletaanvragen die nog niet goedgekeurd zijn.

Deze lijst is belangrijk omdat al de patiënten die hierop voorkomen niet zullen aangerekend worden voor deze maand aangezien u in het bezit moet zijn van het voorschrift of u een goedkeuring moet hebben voor een toilet, STVV of palliatief.

Voor de voorschriften die nog op te halen zijn, kan vanuit deze lijst in de kolom "Geen voorschrift" onmiddellijk het vinkje afgevinkt worden wanneer men het voorschrift binnen heeft zonder dat men helemaal naar het voorschrift moet gaan om dit te wijzigen.

Foutieve code gerechtigde

Lijst met patiënten die een foutieve code gerechtigde hebben (bijv. 0 0). Deze lijst wordt aangemaakt door in het 1ste tabblad (Op te halen voorschriften) op de knop Controle uitvoeren te klikken.

Foutievecg.png

Via klik op de rechtermuisknop kan men de verzekerbaarheid opvragen door deze in de wachtrij te plaatsen voor latere verzending.

Verzekerbaarheidopvragen.png

Controle voorschriften

Klik op "Controle uitvoeren" om de lijst op te vragen.

Deze lijst toont alle voorschriften die u in uw bezit moet hebben voor de facturatie. De lijst dient als extra controle. Wanneer u ze fysiek bij u hebt en de gegevens in orde zijn (voorschriftdatum, voorschrijver), kan u het vinkje Gecontroleerd aanvinken. Dit vinkje is slechts informatief en heeft geen invloed op de facturatie.

Controlevoorschriften.png

U kan via rechtermuisknop de patiëntfiche raadplegen, het voorschrift openen of direct de voorschrijver wijzigen zonder het voorschrift te moeten openen :

Wijzigvoorschrijver.png

Controlelijsten

Het 4de tabblad bevat een hele reeks mogelijke controlelijsten om de facturatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We bespreken deze hierna meer in detail.

Controlelijsten2.png

Controle niet-uitgevoerde bezoeken

Dit is een overzichtslijst van bezoeken die oorspronkelijk wel gepland werden, maar uiteindelijk niet op uitgevoerd werden gezet:

Nietuitgevoerdebezoeken.png

In dit overzicht kan men de bezoeken alsnog aanvinken en zo dus op bezocht zetten (na controle of deze effectief werden uitgevoerd natuurlijk), door het vakje aan te vinken in de laatste kolom.

Controle geblokkeerde bezoeken met registraties

Als bezoeken ten onrechte werden geregistreerd terwijl ze geblokkeerd waren, heeft dit de nodige controle nodig.

Toiletten 2x per week die meer dan 2x per week aangevinkt werden

Toiletten die meer dan 2x uitgevoerd werden, terwijl het toilet maar voor 2x per week is goedgekeurd, zullen geweigerd worden en moeten dus nagekeken worden.

TN meer dan 2keerper week.png

Via rechtermuisknop op de patient te klikken in de lijst, open patientenfiche en in tabblad bezoeken, kan je in de bezoeken de nodige aanpassingen doen :

TN meer dan 2keerper weekbezoeken.png

Het toilet werd zowel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd, terwijl er maar een goedkeuring is voor 2 maal per week. Vink de bezoeken uit die teveel werden uitgevoerd om het toilet te kunnen factureren.

Forfait C met slechts 1 bezoek per dag

ForfaitC.png

Indien er maar 1 bezoek per dag wordt uitgevoerd bij een forfait C patiënt, zal deze automatisch aangerekend worden als een forfait B.

Controle meer dan 1 verpleegkundige op hetzelfde bezoek

Controle meer dan vpk.png

Op hetzelfde bezoek mogen geen 2 verschillende verstrekkers staan. Je kan dit in deze lijst meteen aanpassen door naast de aan te passen verstrekker op het pijltje te klikken en de juiste verstrekker te selecteren.

Controle MV / MA

Deze controle gaat over het wekelijks klaarzetten van de medicatie (MV) en de bijlage 81 (MA) die eenmaal per jaar dient aangevraagd te worden. De MA dient allereerst gefactureerd te worden, alvorens de wekelijkse MV kan aangerekend worden.

ControleMAMV.png

In deze controlelijst kan u nakijken of alles goed staat om gefactureerd te kunnen worden. De laatste kolom geeft aan wat er eventueel niet in orde is. Dit kan volgende melding geven:

-MA niet aangevinkt. Eenvoudige oplossing is bij de voorschriften kijken naar de datum dat je het voorschrift van de MA hebt gezet en deze MA vervolgens gaan aanvinken bij de bezoeken op die datum.

-MV niet gefactureerd wegens lopend forfait. Dit is informatief, aangezien bij forfait patiënten het klaarzetten van medicatie niet kan aangerekend worden in de week dat het forfait loopt. Als het forfait stopt, kan je pas de MA en MV aanrekenen vanaf de volgende week nadat het forfait afgelopen is.

-MA kan gefactureerd worden, forfait afgelopen. Dit wil zeggen dat de MA eerder niet kon aangerekend worden wegens een forfait patiënt. Nu is het forfait afgelopen en kan de MA eerst gefactureerd worden en daarna de wekelijkse MV.

NOTA: Indien de MA reeds werd gefactureerd door een andere praktijk, kan u deze niet opnieuw aanrekenen want dat zal geweigerd worden. Het is wel zo dat er een voorschrift voor de MA moet aangemaakt worden en in deze bijlage 81 kan je aanvinken dat de MA reeds gefactureerd werd. Op die manier weet Care-Ace dat de MV kan aangerekend worden. Dit kan je doen door op de rode knop WVGO in het voorschrift te klikken. Wvgo.png

MAreedsaangerekend.png

De bijlage 81 gaat open en onderaan vinkt u aan dat de MA reeds gefactureerd werd door bv. een andere praktijk :

MAreedsaangerekend2.png

Het bezoek dat hierdoor aangemaakt wordt, hoeft in dit geval niet op bezocht gezet te worden.

Overzicht niet-vergoedbare zorgen

Dit kunnen bijvoorbeeld zorgcodes zijn die u zelf heeft aangemaakt bij de XYZ codes. Deze kunnen niet via derdebetalersregeling gefactureerd worden en worden hier opgelijst.