Hoofdmenu openen

Care-Ace β

Mutualiteiten & UCP's

In Hoofdmenu>Algemeen kan men de subcategorie vinden Mutualiteiten en UCP's.

De ziekenfondsen zijn genummerd. Hier kan u niets wijzigen, deze gegevens worden door ons met de installatie mee geleverd.

Mutualiteiten.png

De UCP's zijn specifiek voor de CM. Dit zijn unieke contactpunten naargelang de woonplaats van de verpleegkundige.

UCP's.png

In Hoofdmenu>Algemeen>Configuratie kan u uw Uniek Contactpunt ingeven bij formulieren.

Uniekcontactpunt100.png