MyCareNet Overzicht

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

HoofdmenuMyCareNetoverzicht.png

Verstuurde berichten worden in groene tekst getoond en ontvangen berichten in zwarte tekst.

MyCareNetOverzicht.png

Elk verzonden en ontvangen bericht heeft een uniek auditnummer. Wanneer een verzonden bericht een auditnummer heeft gekregen is het bericht normaal gezien goed ontvangen door MyCareNet en zal het verder afgeleverd worden aan de desbetreffende landsbond.

Filters

Bovenaan hebt u een aantal filters die u kan gebruiken. De berichten worden altijd getoond per account/formulier die u bovenaan selecteert.

MyCareNetfilters.png

Filter per landsbond, zo kan u bijv. enkel de boodschappen bekijken van landsbond 100.

Filter Enkel afrekeningen, Toon historiek. Men kan ook filteren op lopende, verstuurde of ontvangen aanvragen.

Ophalen berichten

MyCareNetophalenberichten.png

Via de knop "Ophalen berichten" start u de communicatie met MyCareNet en worden de nieuwe berichten opgehaald en opgeslagen.

Dit is per account apart en gebeurt met uw identiteitskaart. Indien nodig wordt de PIN-code gevraagd.

Facturatie

Beschrijving van de verschillende soorten van berichten rond facturatie.

MyCareNetFacturatiestatus.png

Bericht: Verzonden / Verzending OK

De status van uw verzonden bericht.

Ontvangstbevestiging

Uw zending werd goed ontvangen en zal verder verwerkt worden.

Geweigerd: Blokkerende fouten

Facturatiegeweigerd.png

Het bericht werd door MyCareNet onmiddellijk geweigerd door blokkerende fouten. Bijvoorbeeld: Dubbel doorgegeven bestand. Dit gebeurt wanneer u het bestand een tweede maal hebt verstuurd, vooraleer u van uw vorige zending een verwerping hebt gekregen. Het kan soms voorkomen dat u dit reeds bij uw eerste inzending krijgt maar daarna toch een ontvangstbevestiging. In dat geval kan u deze melding negeren en eventueel archiveren.

Verworpen: Blokkerende fouten of foutendrempel overschreden

Dit is niet hetzelfde als het vorige blokkerende bericht. In dit geval heeft de mutualiteit het bestand wél ontvangen maar heeft na controle het bestand verworpen omwille van het overschrijden van de foutmarge van 5%.

Geen fouten of foutendrempel niet overschreden

Na controle door mutualiteit zijn er geen fouten of werd de foutenmarge van 5% niet overschreden. U krijgt hierbij een voorlopige foutenlijst. Gebruik deze foutenlijst nog niet om herindieningen aan te maken omdat het kan zijn dat de mutualiteit nog een aantal van deze fouten zelf oplost. Wacht altijd af tot de definitieve foutenlijst in het 'Aanvaarding + Afrekening' bericht.

Aanvaarding + Afrekening

Dit bericht bevat de definitieve afrekening met de totalen per mutualiteit en landsbond met het aanvaarde en geweigerde bedrag. Daarnaast krijgt u hier ook de definitieve foutenlijst.

Via rechtermuisknop op een geweigerde patiënt kan u de detail van de factuur bekijken (met daarin de geweigerde dagen in het rood aangeduid), de patiëntfiche openen of rechtstreeks naar de herfacturatie gaan om de patiënt te crediteren en klaar te zetten voor herindiening. U komt dan ook onmiddellijk terecht in de juiste maand en op de juiste patiënt.

Rechts naast de kolom Omschrijving met de omschrijving van de fout is er ook nog een kolom Extra waarin sommige mutualiteiten voor sommige fouten extra informatie geven. In het geval van ziekenhuisopname zal CM het ziekenhuis en periode opgeven en bij wanneer de dag reeds aangerekend werd door een andere praktijk zal de CM hier de praktijk vermelden (rizivnummer, maar soms kunnen we de naam wel achterhalen).

Verzekerbaarheid

MyCareNetverzekerbaarheid.png

Als u de verzekerbaarheid hebt aangevraagd, komen de resultaten per landsbond binnen. In het onderste deel van het scherm, kan u zien over welke patiënten het gaat per landsbond Druk regelmatig op de knop Ophalen berichten.

Toiletaanvragen

MyCareNettoiletaanvragen.png

U kan hier filteren op Lopende, Ontvangen en Verstuurde toiletaanvragen. Eventueel per landsbond en/of per verpleegkundige. U kan de toiletaanvragen hier ook verwerken. Vergeet ook hier niet regelmatig de berichten van MyCareNet op te halen.

STVV kennisgevingen

Net zoals een toiletaanvraag, moet u ook een STVV (Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekking) via MyCareNet versturen.

MyCareNetSTVV.png


KennisgevingSTVV.png

Palliatieve aanvragen

In het overzicht van de Palliatieve aanvragen, kan u zien of er een akkoord is of een weigering. Bij besluit onderaan kan u zien welke fout er eventueel is gebeurd bij de aanvraag.