Personeelscherm

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Beheerscherm voor alle zorgverstrekkers met een RIZIV-nummer: artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen.

Er is ook een extra selectie 'Tablets' voor een overzicht van de tablets. Afhankelijk van het type zorgverstrekker krijgt u andere functionaliteiten en tabbladen te zien.

Artsen

Bovenaan kan u via het pijltje Artsen selecteren.

Als u een arts selecteert (blauwe balk verschijnt) ziet u in de onderste helft van het scherm de gegevens van deze arts: RIZIV-nummer, naam, adres, eventueel gekoppeld aan een bepaald ziekenhuis.

Via de knoppen onderaan kan u toevoegen/wijzigen/verwijderen.

Artsen.png

Via de link Arts opzoeken rechtsbovenaan kan u een arts op naam of rizivnummer opzoeken en toevoegen. Ook als u een rizivnummer ingeeft zal er getracht worden de arts op te zoeken naam en eventueel adres in te vullen.

Nota: om een buitenlandse arts in te voeren gebruikt u het rizivnummer 10000007001 (de laatste 3 cijfers mogen verschillen, zo kan u er eventueel meerdere toevoegen) én duidt u het vinkje aan bij "B?" (Buitenland).

Verpleegkundigen

Van zodra u een verpleegkundige selecteert, kan u in de onderste helft van het scherm de gegevens zien per verpleegkundige. Met de tabbladen kan u dan verder in detail de gegevens aanvullen.

Verpleegkundigen.png

 • Via de knop "Creatie gebruiker" kan men een gebruikersnaam en wachtwoord instellen om in te loggen in de Care-Ace Nood-App.

Bedrijfsgegevens

In het geval van een zelfstandige verpleegkundige, kan hier de historiek van de bedrijfsgegevens ingevuld worden.

Bij de afdruk van de verdeling worden Bedrijfsnaam en KBO-nummer hier mee op afgedrukt, afhankelijk van de begin- en einddatum.

Dienstverband

Hier kan men de historiek van het dienstverband invullen, zoals wanneer de verstrekker bij de praktijk is gestart en type dienstverband (hoofdberoep, bijberoep, loondienst, project, andere). Deze gegevens worden gebruikt bijvoorbeeld bij de kwartaalsubsidies en jaaroverzicht van de agenda.

Team

Koppeling van de verstrekker aan een bepaald team/regio.

Tablet

Hier kan men tevens de autorisatie instellen van wat de verpleegkundige al dan niet mag doen in de tablet: enkel gegevens raadplegen of ook wijzigen. Men kan de autorisatie aanpassen voor verschillende onderdelen (per tabblad):

Verpleegkundigentablet.png

Toegangsbeheer van de verstrekker in zijn/haar tablet:

Algemeen:

 • Configuratie tablet wijzigen of bekijken. Admin geeft de mogelijkheid om de configuratie te open bij het inloggen om de tablet van verpleegkundige te kunnen wisselen.
 • Boodschappen versturen
 • Pijnkaart wijzigen
 • Voorschrift bezoek
 • Bezoeken doorgeven of blokkeren
 • Diagnostiek
 • Planning collega's bekijken: in het 5e tabblad 'Rondes' kan je dan instellen welke rondes ze mogen bekijken en/of wijzigen.

Patiënten: Contacten, medisch personeel, blokkering

Dossier: Voorschriften, anamnese, medicatie

Dossiers en verslagen: Dossiers (wondzorg, diabetes, verpleegconsult...) bekijken, toevoegen, wijzigen of wissen

Rondes: Raadplegen of wijzigen via 'Planning collega's'. Opgelet: de aangeduide rondes hebben een extra functie indien de tablet is ingesteld op ronde in plaats van verstrekker. Wanneer een tablet is ingesteld op ronde X, dan kunnen de verstrekkers die toegang hebben tot die ronde X (raadplegen of wijziging) gekozen worden als uitvoerder van een bezoek.

Ook de pincode om in te loggen in de tablet wordt hier ingegeven, naast het tabblad Rondes. Deze pincode moet bestaan uit minimum 5 cijfers, mogen niet opeenvolgend zijn (12345) en niet alle 5 hetzelfde (11111).

Documenten

Documenten gekoppeld aan de verstrekker.

Agenda

Overzicht van alle afspraken in de agenda waaraan de verstrekker heeft deelgenomen.

Maandstaten

Overzicht van de maandstaten met tijdstip verzonden en bevestigd.

Zorgkundigen

Dit is quasi hetzelfde als bij de verpleegkundigen.

 • Het verschil is enkel dat u onderaan ook een controleverpleegkundige kan ingeven. Het is echter wel mogelijk om later in de planning een andere controleverpleegkundige aan te duiden op dag/ronde-basis.

Controlevpk.png

 • Aanduiden of de zorgkundige de extra 150 uren opleiding heeft gehad zodat zij meer verpleegkundige zorgen mag uitvoeren (WA, GM, IZ, MP en WO).

Tablets

Geeft een overzicht van de tablets in uw praktijk met hun activiteit.

Overzichttablets.png

 • Verstrekker die laatst met het toestel gewerkt heeft
  • Tussen haakjes staat eventueel het stickernummer dat op achterkant van de Windows-tablets kleeft die bij ons aangekocht zijn geweest.
 • Versie van de applicatie met daarnaast het type en platform van de applicatie.
  • 1e letter: T=Tablet, M=Mobile
  • 2e letter: W=Windows, A=Android, I=iOS