Rondesscherm

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In dit scherm kan men een ronde aanmaken. U bepaalt zelf welke betekenis u geeft aan een ronde: deze kan geografisch zijn (bijv. Brugge) en/of tijdsgebonden (bijv. voormiddag). De code is een unieke sleutel van maximum 4 tekens.

Rondes.png

Aan een ronde kan een vaste verpleegkundige toegewezen worden, met als gevolg dat alle bezoeken die op deze ronde terecht komen automatisch toegekend worden aan deze verpleegkundige. Vanzelfsprekend is deze ronde dan niet beschikbaar in de Rondeplanning.

U kan ook een kleur toekennen aan elke ronde, door eerst op Wijzigen te klikken en dan op het witte blokje naast "Kleur". Deze kleuren worden weergegeven in de Rondeplanning.

Tablets kunnen ook op een ronde ingesteld worden, in dat geval kan u hier ook de pincode instellen voor de tablet.

Rondeblokjekleur.png

Opgelet: een ronde die reeds gebruikt werd bij een patiënt of een bezoek, ook al is het maar éénmalig, kan niet meer verwijderd worden. U kan de ronde wel op niet-actief zetten. Men kan per ronde ook de straten bepalen die deze ronde omvat: U geeft de postcode in van de gewenste gemeente. In de lijst daaronder verschijnen alle straatnamen van die bepaalde gemeente. Met de blauwe pijl naar links wijst u nu de juiste straten toe aan de juiste rondes. Op de map kan u visueel volgen waar de straten zich exact bevinden en zo vermijden dat de straten in een ronde geografisch niet te ver uit elkaar liggen.

Teams & Regio's

Indien Teams & Regio's actief is bij u, dan hebt u in dit scherm extra mogelijkheden en 2 extra tabbladen. Bovenaan hebt u dan ook een filtermogelijkheid om rondes af te beelden van 1 regio of rondes die niet in een regio zitten.

Regio's

Hier kan u een regio aanmaken. Opgelet: een regio is ook automatisch een groep waaronder u patiënten kan groeperen.

U kan een aangepaste verdelingswijze bepalen voor een regio die afwijkt van de algemene instelling in Configuratie.

Teams

Hier kan u teams aanmaken en koppelen aan een regio. Opgelet: een team kan gebruikt worden in de personeelsfiche om een verpleegkundige of zorgkundige te koppelen aan een bepaald team voor een bepaalde periode.

Rondes

Op rondeniveau kan u de ronde nu ook koppelen aan een regio & team.