Verwerken Tablet Boodschappen

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Voorschriften en toiletaanvragen die in de tablet werden ingevoerd worden altijd eerst in een verwerkingslijst geplaatst in het hoofdprogramma ter controle door de verantwoordelijke. Deze lijst vind u terug via menu Algemeen -> Verwerken Tablet Boodschappen.

Hoofdmenuverwerkentabletboodschappen.png


In dit scherm krijgt u de diverse boodschappen binnen vanuit de tablets:

  • Nieuwe patiënt
  • Wijziging patiënt
  • Nieuw voorschrift
  • Nieuwe toiletaanvraag
  • Nieuw STVV
  • Nieuwe palliatieve aanvraag
  • Boodschap

Teverwerkentabletboodschap.png

Per bericht kan u kiezen om dit te verwerken (in te voeren in het dossier) of om dit te annuleren (bijv. dubbele invoer, foutief of onvolledig). Verwerk eerst de nieuwe patiënt, alvorens een nieuw voorschrift te verwerken. Bij het verwerken van een nieuwe patiënt, wordt het dossier van de patiënt aangemaakt met de opgegeven gegevens (meestal afkomstig van de inlezing van eID-kaart).

Bij het verwerken van een wijziging van patiënt krijgt men de originele situatie en de gewijzigde situatie te zien met aanduiding welke gegevens aangepast werden met mogelijkheid om deze zelf nog verder te corrigeren alvorens definitief in het dossier op te nemen.

Bij het verwerken van een voorschrift, toiletaanvraag en STVV krijgt men de normale schermen te zien alsof men een nieuw voorschrift of toiletaanvraag aanmaakt met de ingevoerde gegevens uit de tablet. Deze kunnen dan verder aangevuld worden indien nodig en bij het opslaan ervan worden deze op de gebruikelijke manier verwerkt: de planning wordt aangemaakt en indien nodig in de wachtrij van MyCareNet geplaatst.

Teverwerkentabletboodschapvoorschrift.png