Automatische beslissing weekendtarief

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Het RIZIV legt volgende regel op aangaande het gebruik van weekendtarief:

23. Onder welke voorwaarden mag je de specifieke verstrekkingen voor weekend en feestdagen aanrekenen?

Je mag die verstrekking aanrekenen indien:

  • de toestand van de patiënt die noodzakelijk maakt tijdens deze periode
  • je ze verricht bij de patiënt thuis
  • Wanneer je deze verstrekkingen in deze periode verricht wegens persoonlijke redenen moet je de overeenkomstige verstrekkingen uit § 1 1°, 3° of 4° aanrekenen. (hiermee wordt weektarief bedoeld) [1]

Hieruit wordt geïnterpreteerd dat een zorg niet zomaar als weekendtarief mag aangerekend worden omdat het toevallig op een feestdag of weekend valt tenzij het niet anders kan of het expliciet op het voorschrift staat. Om dit niet telkens voor elk voorschrift te moeten bepalen, gebruikt Care-Ace een automatische keuze die in de meeste gevallen juist is:

Frequentie Automatisch Opmerkingen
Dagelijks of meer dan 1x per dag Weekendtarief
Forfait A, B, C & T7 Weekendtarief
Zorgen 1x, 2x of 3x per week Weektarief Deze zouden verdeeld kunnen worden zodat geen weekendtarief aangerekend wordt
Zorgen 4-6x per week Weekendtarief Deze kunnen in een week niet verdeeld worden dat ze niet in een weekend zouden vallen
Frequentie om de 1 of 2 dagen (frequentie) Weekendtarief
Frequentie om de 3 of meer dagen (frequentie) Weektarief
Vrij schema Weekendtarief
Ad Hoc Weekendtarief

Let wel op: een voorschrift kan uit meerdere voorschriftlijnen bestaan. Soms kan het zijn dat dit effectief verschillende zorgen zijn, of dat men omwille van een speciaal patroon de lijn heeft moeten opsplitsen. Aangezien er geen onderscheid tussen deze 2 kan gemaakt worden, is het dus noodzakelijk om bij een opsplitsing voor een speciaal patroon te controleren of deze in het weekend valt en of 'automatisch' weektarief zou gekozen worden ook al is het een zorg die elke dag gebeurt. Een voorbeeld: een inspuiting moet dagelijks gebeuren, in de week wordt de patiënt thuis verzorgd en in het weekend bij zijn ouders. Dit zou opgelost worden met 2 voorschriftlijnen: 1 van 5x per week (maandag tot vrijdag) en 1 van 2x week (zaterdag tot zondag). Volgens bovenstaande beslissingstabel zou dus zaterdag en zondag weektarief worden aangerekend in plaats van weekendtarief. In zo'n geval moet men op deze voorschriftlijn "Forceer weekendtarief" aanduiden.

References

  1. InfoBox Verpleegkundige Thuiszorg, paragraaf 23, pagina 69 [1]