Hoe met zorgkundigen werken in Care-Ace

Uit Care-Ace
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorwaarden

Om zorgkundigen te kunnen opnemen moet uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. Ze bestaat uit minstens 4 gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen
  • die elk toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst
  • die de verpleegkunde in hoofdberoep uitoefenen
  • die voor elke maand gezamenlijk minstens 4.000 W-waarden aan verstrekkingen uit artikel 8 geattesteerd hebben en dit tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin een geattesteerde verstrekking werd verleend door een zorgkundige
  • die daadwerkelijk hebben meegewerkt aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten
 2. Ze heeft interne afspraken gemaakt die beantwoorden aan een richtlijn, vastgelegd door het Verzekeringscomité, over de praktische modaliteiten van de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan zorgkundigen en de samenwerking tussen de leden van de equipe.
 3. Ze heeft ons een verklaring op erewoord bezorgd, overeenkomstig een richtlijn van het Verzekeringscomité, met daarin ten minste de gegevens die toelaten de equipe te identificeren
 4. Een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, moet een RIZIV-nummer hebben.

Meer informatie op de website van het RIZIV

Toegelaten zorgen

Zorgkundigen mogen slechts een beperkt aantal taken uitvoeren waarvan u de officiële lijst hier kan vinden: Welke verpleegkundige taken mag een zorgkundige uitvoeren?. Van deze taken vallen er een aantal onder de nomenclatuur van de verpleegkundigen. Zie onderstaande tabel.

Zij mogen ook geen palliatieve patiënten verzorgen.

Zorgkundigen mogen maximum 25% van de basisverstrekkingen van de structurele equipe uitvoeren, zowel in het kader van de forfaits als in het kader van de verstrekkingen die de equipe per akte uitvoert gedurende 1 kalendermaand.

Extra opleiding Zorgcode Omschrijving
Nee TN/TA/TB/TC Toilet
WK Steunkousen
WC Stomazorg zonder dat wondzorg noodzakelijk is (enkel WC met omschrijving stomazorg) (tot 1/12/2022)
WGS Verzorging van een geheelde stoma waar geen wondzorg noodzakelijk is (sinds 1/12/2022)
Ja WA Bandages
GM Gastro-intestinale zorg: verwijderen van faecalomen
WO Oogindruppeling
IZ Inspuiting subcutaan van gefractioneerde heparine (deze zorgcode IZ mag ook bij verpleegkundigen gepland worden, komt overeen met IS)
MP Toedienen van medicatie psychiatrische patiënten

Niet-nomenclatuurzorgen die onder de X-, Y- of Z-codes vallen mogen wel uitgevoerd worden.

Opmerkingen rond andere zorgen

 • MV: dit is het wekelijks klaarzetten (verdelen) van de medicatie. Zorgkundigen mogen enkel de medicatie toedienen niet klaarzetten.

Basisgegevens

Hoe gaat u te werk in Care-Ace om een zorgkundige aan uw praktijk toe te voegen en in te plannen?

Personeelsfiche

In het hoofdmenu gaat u naar Artsen/Personeel om een personeelsfiche aan te maken voor de zorgkundige.

Zorgkundige2.png

Bovenaan kiest u via het pijltje "Zorgkundigen".

Zorgkundige1.png


Onderaan links klikt u op de knop "Nieuw" om een nieuwe zorgkundige aan te maken.

Zorgkundige3.png

Buiten de gewone persoonsgegevens, geeft men een controleverpleegkundige in :

Zorgkundige4.png

Opgelet! Een controleverpleegkundige dient om in de magneetdrager mee te sturen om de facturatie te kunnen doen. Dit is dus NIET de verpleegkundige die altijd het controlebezoek dient uit te voeren.

De naam van de verpleegkundige die hier wordt ingegeven, wordt beschouwd als iemand die beschikbaar moet zijn wanneer de zorgkundige wordt tewerkgesteld. Aangezien dit niet elke dag van de maand mogelijk is (vakantie van de betrokken verpleegkundige bv of op dagen dat deze niet moet werken), kunnen er op bepaalde dagen in de planning andere controleverpleegkundigen worden ingegeven. Dit gebeurt in de Rondeplanning (zie verder Uitzondering controleverpleegkundige via rondeplanning).

Nog belangrijk is om het statuut in te geven in de personeelsfiche : heeft deze zorgkundige de extra opleiding van 150u gevolgd of niet. Want dit bepaalt welke zorgen ze meer mogen uitvoeren dan gewone zorgkundigen.

Zorgkundige5.png

Uitzondering controleverpleegkundige via rondeplanning

Aangezien de controleverpleegkundige die in de magneetdrager wordt meegegeven vanuit de personeelsfiche ook op die dag beschikbaar moet zijn, kan het dus voorkomen dat niet elke dag diezelfde verpleegkundige beschikbaar is. Daarom kan men per dag en per ronde uitzonderingen maken.

Klik in het scherm Rondeplanning bovenaan links op "Controle VP".

Zorgkundige6.png

Nu heeft men een rondeplanning per ronde per dag waarop men de controleverpleegkundige kan inplannen. Deze zal dan gebruikt worden in de facturatie. Nogmaals, dit is niet de verpleegkundige die de controlebezoeken uitvoert, maar degene die beschikbaar moet zijn om de zorgkundige te kunnen bijstaan en verantwoordelijk is voor die zorgkundige op die dag.

Controlebezoeken

Een zorgkundige mag gedurende de maand niet alle bezoeken bij een patiënt uitvoeren. Op geregelde tijdstippen moet er een controlebezoek gebeuren door een verpleegkundige. Het type van de zorg bepaalt hoeveel keer dit moet gebeuren.

Zorgcode Frequentie controlebezoek
TN min. 1x per maand
TA min. 2x per maand
TB min. 4x per maand
TC min. 1x per dag (dit hoeft niet meer het eerste bezoek te zijn)
Andere zorgen min. 1x per maand

Er is een controlescherm voorzien om deze frequenties na te kijken. Ga naar het scherm Werklijstplanning en klik bovenaan links op Controle Zorgkundigen.

Zorgkundige7.png

De controle gebeurt op maandbasis : automatisch wordt de datum van vandaag bovenaan ingevuld en zal de controle gebeuren over de volledige huidige maand. Via de pijltjes kan je per maand terug keren of verder gaan.

Zorgkundige8.png

Er zijn verschillende selectiemogelijkheden. Men kan een bepaalde ronde kiezen of een verpleegkundige of zorgkundige. Het is ook mogelijk om enkel de zorgen voor zorgkundigen te tonen of enkel wanneer onvoldoende controlebezoeken gebeuren.

Na het uitvoeren van de controle via de knop Zorgkundige9.pngkrijgt u de patiënten onder elkaar te zien met hun zorgen voor de hele maand volgens de selectie. Daarnaast wordt er in de rechterbovenhoek ook het totale percentage van basisverstrekkingen vermeld die door zorgkundigen werden uitgevoerd. Dit percentage is altijd over alle rondes ongeacht uw selectie. Zoals hierboven vermeld mogen zorgkundigen maximum 25% van de basisverstrekkingen uitvoeren.

De blokken met een rode achtergrond duiden op een fout bij de inplanning van een zorgkundige. Klik op zo'n vakje en onderaan krijgt u een lijst van de op te lossen problemen.

Careace-controle-zorgkundigen.jpg

Legende kleuren

Tekstkleur

 • Rood: gefactureerd
 • Blauw: uitgevoerd
 • Grijs: niet uitgevoerd

Achtergrondkleur

 • Donkergrijs: bezoeken geblokkeerd
 • Lichtgrijs zonder tekst: geen geplande zorg
 • Lichtgeel: er is een bezoek volgens voorschrift maar geen verstrekker ingepland
 • Groen: verpleegkundige ingepland (initialen ingevuld)
 • Blauw: zorgkundige ingepland (initialen ingevuld)
 • Rood: fout met de inplanning van een zorgkundige, klik op het vakje om onderaan een foutenlijst te krijgen van de problemen bij deze patiënt.

Je kan in deze planningscontrole met de rechtermuisknop een verstrekker wijzigen.

Zorgkundige11.png

In dit voorbeeld : klik met rechtermuisknop op de zorg TB bij patiënt Kerselaers Sophie op 9 september. Kies de verstrekker die de zorg gaat uitvoeren met dubbele klik.

Ander voorbeeld : in de foutenlijst staat dat er bij een TN minstens 1 keer per maand een controlebezoek moet uitgevoerd worden bij een bepaalde patiënt (rood in planning, want er is geen controle ingepland). Klik bij die patiënt op een willekeurige dag in de planning van TN met rechtermuisknop en voeg een verpleegkundige toe die het controlebezoek zal uitvoeren.