Kwartaalsubsidies

Uit Care-Ace
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kwartaalsubsidies

Toegankelijk in het Menu via Facturatie -> Afdruk statistieken subsidies. Om statistische gegevens af te drukken, waardoor sommige praktijken aanspraak kunnen maken op subsidies. Meer informatie over de voorwaarden en werkwijze vindt U op de website van het RIZIV: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/forfaitaire-tegemoetkoming-thuisverpleging.aspx

Kies bovenaan het kwartaal waarvoor u statistieken wil uitrekenen.

Afb8.png

VTE's

Via de knop 'Bereken' kan per kwartaal het aantal voltijdse equivalenten (VTE) berekend worden op basis van de gefactureerde maanden en de voorwaarden opgelegd door het RIZIV. Het gemiddelde aantal basisverstrekkingen per dag wordt per verpleegkundige uitgerekend en ter informatie getoond. Afhankelijk van de waarde krijgen deze een andere kleur:

  • Grijs: vallen volledig buiten het toegelaten interval om als VTE in aanmerking te komen.
  • Groen: vallen volledig binnen het toegelaten interval en komen in aanmerking als VTE.
  • Blauw: vallen binnen de randwaarden van het toegelaten interval, deze tellen niet als voltijds en is er een lineaire aftrek.


Afb9.png

Berekening statistieken

De statistieken in de bijlages 1.1 en 1.2 kunnen respectievelijk via de knoppen 'Afdruk andere verpleegkundigen' en 'Afdruk hoofdverpleegkundigen' uitgerekend worden. Dit kan op twee manieren: in PDF-vorm om af te drukken of rechtstreeks in de Excel-files van het RIZIV. Het is aangeraden om de export naar Excel te gebruiken anders moet u de waarden van de PDF afdruk gaan overtypen.

In de tabel staan alle verpleegkundigen opgelijst met vooraan een kolom H (Hoofdverpleegkundige) en een kolom T (de andere verpleegkundigen). Hierin zullen alle gefactureerde verpleegkundigen reeds aangevinkt zijn in de kolom T, U moet nu enkel nog de hoofdverpleegkundigen aanvinken in de kolom H en uitvinken in de kolom T. Kies PDF of Excel en klik vervolgens op de gewenste knop. In het geval van PDF zal na de berekening een afdrukvoorbeeld op het scherm komen, bij de Excel zal u het Excel-bestand kunnen opslaan. Let wel dat het Excel-bestand nadien nog terug geopend moet worden met Excel en terug opgeslagen worden om de optel-formules in het bestand uit te voeren.

Afb10.png

Deze twee (of meer, afhankelijke van het aantal hoofdverpleegkundigen) zijn dan uw bijlage 1.1 en 1.2 die u opstuurt naar het RIZIV. De andere in te vullen bijlages en instructies om dit te versturen vindt U op de bovenstaande website van het RIZIV.

Extra informatie over de gegevens die ingevuld moeten worden in bijlage 1.3 en 1.4:

  • Statutaire verpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder een speciaal contract via bijvoorbeeld een OCMW.
  • Zelfstandige verpleegkundigen die niet in loondienst zijn komen dus telkens in de tweede lijst 'Verstrekkers noch in loondienst of statutair'.

Bekwamingspremie diabetes

Hier kan men de aantal diabetes nomenclaturen opzoeken en uitrekenen voor de aanvraag van de bekwamingspremie voor diabetes. De aanvraag kan hier ook meteen afgedrukt worden.