Mobile Bezoeken

Uit Care-Ace
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het scherm over het bezoek kan ingedeeld worden in drie secties: Patiëntinformatie (1), zorgen (2) en navigatiebalk (3).

Mob48.png

Patiëntinformatie

Mob30.png

Hier wordt beknopte informatie over de patiënt weergegeven, namelijk: naam, leeftijd, adres, pasfoto en Katz-score (indien er een toilet is).

Ook zijn hier twee iconen aanwezig waarmee u de patiënt meteen kan bellen of de standaard ingestelde navigatie-app opent om uw route naar de patiënt te berekenen.

Het SMS icoontje kan u via configuratie al dan niet zichtbaar maken. Hiermee kan u een SMS sturen naar de patiënt dat u bv. wat later komt.

Zorgen

Mob31.png

Zorgen in een bezoek worden onder elkaar getoond en er kan binnen de zorgen onafhankelijk genavigeerd worden.

Uitvoeren/blokkeren

Wanneer de zorg toegediend is, wordt op “uitvoeren” gedrukt om de status van de zorg te wijzigen.

Mob32.png

Als een zorg om een reden niet kan worden uitgevoerd, wordt op “blokkeren” gedrukt. Hier wordt een nieuw venster weergegeven waar de reden van blokkering kan ingegeven worden.

Mob33.png

Druk op het Mob34.png om te bevestigen en op het Mob35.png om te annuleren.

Commentaar

Hier worden commentaren toegevoegd betreffende de zorg. Klik in het witte veldje en het toetsenbord komt tevoorschijn.

U hoeft niet op te slaan na het ingeven van de commentaar, dit gebeurt automatisch.

Mob49.png


Het is mogelijk om vorige commentaar te kopiëren om typewerk te besparen.


Werkwijze:

- In een bezoek hebt u per zorg een icoon voor historiek van commentaren, druk hierop

- De commentaar die u wilt kopiëren selecteert u, er komt een venstertje naar boven (zie afbeelding)

Mob84.png

- Druk op het icoon naast "Kopieer deze commentaar"

Mob85.png

- De commentaar wordt ingevuld bij de zorg waar u op het icoon voor de historiek drukte

Historiek commentaren

De historiek van de commentaar wordt geopend bij het drukken op Mob37.png.

Hier worden commentaren weergegeven die door u of een collega zijn ingevoerd bij desbetreffende patiënt.

Mob36.png

Indien de commentaar te lang is om getoond te worden in het veld, kan er op de commentaar gedrukt worden om deze volledig te tonen.

Foto's

Om een foto te nemen, wordt op Mob39.png gedrukt. De standaard camera-app wordt geopend.

Eens een foto genomen is kan hier meteen een omschrijving bijgevoegd worden.

Mob38.png

Druk op Mob35.png om een geselecteerde foto te verwijderen en op Mob34.png om de geselecteerde foto op te slaan.

Met het Mob44.png kan men nog een foto maken en zal de camera weer geopend worden.

Mob40.png

Een foto verwijderen kan door op Mob42.png te klikken.

Een foto vergroten kan door op Mob43.png te drukken.

Wanneer op Mob41.png gedrukt wordt, wordt er teruggekeerd naar het eerste venster van de zorg.

Als er foto’s aan de zorg zijn toegevoegd, zal een rood cirkeltje met het aantal weergegeven worden naast Mob39.png.

Mob46.png

Info

Mob51.png opent een nieuw klein venstertje waarin extra informatie te vinden is zoals: info i.v.m. het sleutelkastje, aard van medicatie/verzorging en eventuele voorschriftcommentaren.

Mob50.png

Navigatiebalk

Mob52.png

Patiëntenfiche

Bij het drukken op Mob53.png gaat de patiënten fiche Patienten met de algemene gegevens.

Boodschap

Bij het drukken op Mob54.png start u een Nieuwe boodschap waarbij de patiënt van het geopende bezoek meteen ingevuld wordt.

Opvolging

Bij het drukken op Mob55.png wordt de opvolging getoond of verborgen.

Wanneer deze getoond wordt is deze zichtbaar boven de uit te voeren zorgen.

Hier kan men verschillende biometrische waarden ingeven opgemeten tijdens het bezoek: gewicht, lengte, pols, bloeddruk, temperatuur, glycemie, enz.

Wanneer er iets bij de opvolging ingevuld is verschijnt bij Mob56.png een rood vinkje.

Registreren

Bij het drukken op Mob57.png start u de procedure om het bezoek te registreren.


Met eID

Als de kaartlezer is verbonden met je toestel, kan je nu de identiteitskaart van de patiënt lezen en zo het bezoek elektronisch registeren.

Indien je geen kaartlezer gebruikt, zijn er een aantal andere mogelijkheden om een bezoek te registreren. Deze mogelijkheden bespreken we verder (zie Zonder eID).

Hoe moet u de identiteit verifiëren?

In minstens 90 % van de gevallen Door lezing van een:

  • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart of geldig elektronisch verblijfsdocument
  • geldige ISI+-kaart
  • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

Belangrijk: U moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.

In maximum 10 % van de gevallen

  • Door lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
  • Door manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code). Voor het geldig attest van verlies of diefstal is dat de enige mogelijkheid.

Zonder eID

Als er geen eID kaart in de lezer zit, zijn er andere mogelijkheden om het bezoek te registreren. De schermen bij Android en IOS zien er een beetje anders uit, maar hebben dezelfde mogelijkheden.

ANDROID

Mob76.png

Hier Kan je kiezen om :

  • ISI+ kaart barcode te scannen

Mob80.png

  • Attest sociaal verzekerde

Mob81.png

  • Lezing barcode kleefbriefje

Mob82.png

  • Manuele registratie

Mob83.png

IOS

2021-03-22 10 20 28-Care-Ace Mobile Alternatieve Registraties.png