Mobile Bezoeken doorgeven

Uit Care-Ace
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bezoeken doorgeven aan de collega’s behoort tot de mogelijkheden, als de praktijkverantwoordelijke hiervoor autorisatie heeft gegeven in het hoofdprogramma.Mob75.png

Bezoeken selecteren

De eerste stap is het selecteren van de bezoeken die doorgegeven moeten worden.

Deze zijn opgelijst per zorg, als een zorg behoort tot een bezoek van meerdere zorgen, worden deze andere zorgen mee geselecteerd.

Er kan op de kolommen “Uur” en “Patiënt” gedrukt worden om de sortering aan te passen.

Mob73.png

Als de gewenste zorgen geselecteerd zijn, wordt op Mob78.png gedrukt om de verstrekker te kiezen naar wie je de bezoeken wenst door te geven.

Verstrekker selecteren

Nadat de gewenste bezoeken geselecteerd zijn, wordt de gewenste verstrekker gekozen om de bezoeken aan door te geven.

Mob74.png

Hier kan maximaal één verstrekker geselecteerd worden.

Met Mob59.png kan er gefilterd worden op de naam van de verstrekkers. Indien de tekst van een verstrekker groen is, dan is deze verstrekker een zorgkundige. Naast elke verstrekker staat zijn/haar telefoonnummer indien gekend.

Als de verstrekker geselecteerd is kan er op de Mob16.png gedrukt worden om dit nummer te bellen. (Om bijvoorbeeld te vragen of het mogelijk is volgens zijn/haar planning dat er bezoeken doorgegeven worden.)

Bij het drukken op Mob65.png worden de bezoeken dan doorgegeven aan de geselecteerde verstrekker.

De doorgegeven bezoeken zullen ook meteen uit de werklijst verdwenen zijn.

Mocht toch iets niet toegelaten worden, zoals bepaalde zorgen doorgeven aan een zorgkundige waarvan een zorgkundige deze niet mag uitvoeren, wordt hier melding van gegeven en wordt er teruggekeerd naar het selecteren van de zorgen.