Overzichtscherm

Uit Care-Ace
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vervalkalender

Na de inlogprocedure wordt u automatisch naar dit scherm geleid wanneer de functie “Open bij opstarten” bovenaan rechts op het overzichtsscherm aangevinkt is.

Oplijsting van de voorschriften die gaan vervallen tot en met de opgegeven einddatum. De einddatum staat standaard op +7 dagen.

Er kan gefilterd worden op voorschriften (wit), toiletten (geel) en STVV's (blauw).

Vervalkalender.png

Vanuit deze lijst kan men snel een voorschrift verlengen of als definitief afgewerkt zetten met de knoppen onder de lijst.

Bij verlenging wordt er een kopie van het voorschrift gemaakt in de periode die volgt op die van het originele voorschrift, daarbij krijgt men het normale voorschriftscherm te zien waarin men nog alle nodige aanpassingen kan doen.

Indien het voorschrift geen vervolg meer heeft dan zet men het op afgewerkt.

Indien dit het laatste voorschrift was voor deze patiënt dan wordt ook de vraag gesteld of men deze patiënt op niet-actief wil zetten.

Niet-actief wil echter niet zeggen dat deze niet gefactureerd wordt, enkel dat deze verplaatst wordt naar de niet-actieve lijst.

Tijdslijn

Tijdslijn.png

Om een overzicht via een filter op te vragen is de “Tijdslijn” aangewezen, de volgend filters zijn ingebouwd:

Lopende Alle voorschriften die nog lopend zijn tijdens de opgegeven periode.

Verlopen Alle voorschriften die verlopen zijn in de opgegeven periode.

Afgewerkt Alle voorschriften die afgewerkt zijn in de opgegeven periode.

Op te halen Alle voorschriften (documenten) die nog niet opgenomen zijn in de administratie.

Opzoeken verpleegconsulten

Opzoeken welke patiënten er in aanmerking komen voor een verpleegconsult in het opgegeven jaar.

Om het consult te mogen aanrekenen moet men aan bepaalde criteria voldoen: 

-Men mag slechts één maal per kalenderjaar per patiënt aanrekenen

-Men heeft geen voorschrift nodig

-Patiënt dient minimum twee maal per week hygiënische zorgen krijgen door een verpleegkundige

-De hygiënische zorgen moeten ononderbroken gedurende 28 kalenderdagen verleend worden

-Vanaf de 28ste dag kan men attesteren

-Bij palliatieve patiënten vervalt de voorwaarde van 28 dagen

Het programma gaat al deze voorwaarden automatisch controleren en geeft een lijst weer van de patiënten die in aanmerking komen voor een verpleegkundig consult.

Overzichtverpleegconsulten.png

U kan dit voor alle rondes doen of voor 1 ronde, en of men zich wil baseren op enkel de bezochte bezoeken (of de geplande in het andere geval).

Bij het opzoeken wordt rekening gehouden met de voorwaarde dat men een toilet heeft uitgevoerd over een ononderbroken periode van 28 dagen voor gewone patiënten en na 1 dag voor palliatieve patiënten.

Indien de patiënt in het groen wordt gemarkeerd dan zijn de voorwaarden voldaan.

Gezien men voor een verpleegconsult gebruikt moet maken van de verpleegkundige diagnostiek volgens de patronen van Gordon hebben we in de achterste kolom indicaties toegevoegd hoeveel er ingevuld werd voor de diagnostiek in het opgezochte jaar.

Deze worden aangeduid via een letter: P=Probleemomschrijving, O=etiOlogie, D=Doelstellingen, S=Symptomen, I=Interventies, W=Wie behandelt deze diagnose, A=Afspraken, E=Evaluatie.

Via de knop "Verpleegconsult aanmaken" kan men dan onmiddellijk een voorschrift aanmaken voor de geselecteerde patiënt.

Aanmaakverpleegconsult.png

Het deelschermpje toont de uit te voeren of uitgevoerde bezoeken, van de geselecteerde patiënt in het hoofdscherm :

Overzichtbezoeken.png

Rechts onderaan, naast de bezoeken, kan u nog een kleine patiëntenfiche vinden.

Hier kan men enkel gegevens raadplegen, niet aanmaken of wijzigen.

Aangerekende verpleegconsulten

Opzoeken welke verpleegconsulten reeds werden aangerekend en welke nog niet. De groene lijnen zijn aangerekend, de andere niet.

Controle actieve patiënten

Opzoeklijst naar patiënten die geen lopende voorschriften meer hebben maar nog wel in de actieve lijst staan en vice-versa, rekening houdend of er bezoeken vanaf een bepaalde datum zodat pas nieuwe patiënten niet vermeld worden.

Controleoverzicht.png

In de lijst krijgt men een vermelding van het laatste bezoek bij deze patiënt en hoeveel niet-afgewerkte voorschriften er zijn om zo een geïnformeerde beslissing te nemen welke patiënten naar de niet-actieve lijst mogen verplaatst worden.

Controle niet-verstuurde Med-Admin Documenten

U kan een datum ingeven vanaf wanneer bepaalde documenten niet verstuurd werden. Een overzicht volgt van bijvoorbeeld niet verstuurde toiletaanvragen via MyCareNet.

U kan deze documenten vanuit dit scherm meteen behandelen. U kan een toiletaanvraag in de wachtrij zetten van MyCareNet of, als de aanvraag wel verstuurd werd en er is een akkoord binnen, kan u het toilet forceren op goedgekeurd.