RIZIV-nummer

Uit Care-Ace
Ga naar: navigatie, zoeken

Een RIZIV-nummer is een uniek nummer bestaande uit 11 cijfers dat wordt toegekend aan elke zorgverstrekker of instelling door het R.I.Z.I.V.

Structuur

Het RIZIV-nummer is opgebouwd uit verschillende delen

  • Het eerste cijfer duidt op het algemene type van zorgverstrekker
  • 5 cijfers die meestal duiden op een volgnummer
  • 2 controlecijfers van het eerste gedeelte
  • 3 cijfers die duiden op de bekwaming van de zorgverstrekker. Deze kan veranderen naargelang de diploma's van de zorgverstrekker.

Types

Voor Care-Ace zijn de volgende de belangrijkste:

Eerste cijfer Betekenis
1 Arts
4 Verpleegkundige
8 of 9 Zorgkundige
94 Groepspraktijk