Care-Ace Plus - Facturatie

De Care-Ace Plus - Facturatie module laat u toe om een financieel onderzoek te doen van de klant/patiënt om zo de verschillende barema's toe te passen voor de door u aangeboden diensten. Volautomatische facturatie aan RIZIV en afhandeling van dienstencheques zorgen voor een aanzienlijke tijdsbesparing bij de administratie en facturatie.

Dit zijn enkele eigenschappen van de Care-Ace Plus - Facturatie module:

Dagverzorgingscentrum

 • Facturatie Dagverzorgingscentrum, Verblijf en Vervoer
  • Maandelijkse facturatie
  • Facturatie per dienst
 • Afdrukken
  • Facturen en voorschotfacturen
  • Detailbijlagen
  • Transportattesten
  • Verzamelkostennota
 • Beheer
  • Categorieën
  • Tarieven
  • Zorgcodes

 

Vervoer

 • Automatische facturatie voor vervoer naar en van het dagverzorgingscentrum.

Derdebetalersregeling (RIZIV)

 • Rechtstreekse verbinding met mutualiteiten voor volautomatische facturatie volgens de RIZIV-nomenclatuur

Dienstencheques (SODEXO)

 • Koppeling met SODEXO voor het behandelen van betalingen met dienstencheques voor
  • Poetsdienst
  • Vervoer naar dagcentrum
 • Zelf aankopen & beheer van dienstencheques in naam van de klant
 • Volautomatische verwerking van elektronische dienstencheques
 • Verwerking van papieren dienstencheques via barcodescanning
 • Historiek betalingen
 • Afpunten
 • Overzicht gefactureerd, doorgestuurd, ontvangen
 • Overzicht per verstrekker

 

Financieel Onderzoek

 • Verbinding met Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het inwinnen van de KSZ-gegevens
 • Algemeen financieel onderzoek:
  • Identificatiegegevens
  • Woonsituatie
  • Onroerend bezit
  • Verkopen en schenkingen -10jaar
  • Inkomstensituatie
  • Historiek financieel onderzoek
  • Prijscategorie bepalen
  • Historiek prijscategorieën
  • Barema’s en prijscategorieën per dienst
 • Specifiek financieel onderzoek voor:
  • Warme maaltijden
  • Poetsdienst
  • Klusjesdienst

 

Boekhouding

 • Uitbreiding met eigen boekhoudmodule mogelijk
 • Koppeling met externe boekhouding:
 • Mogelijke koppeling met externe boekhouding:
  • Cevi
  • Cipal
  • Schaubroeck