Care-Ace Plus - Vervoer

Met de Care-Ace Plus - Vervoer module loopt vervoer naar en van het dagverzorgingscentrum op wieltjes.

Dit zijn enkele eigenschappen van de Care-Ace Plus - Vervoer module:

Planning

 • Beheer van ophaal- en terugbrengrondes
 • Dag- en weekplanning
 • Planning rondes op stratenplan
 • Voorkeursvervoer naargelang het voertuig (bvb. uitgerust voor rolstoelen)
 • Avondmaal mee naar huis nemen
 • Eigen vervoer
 • Uurroosters chauffeurs
 • Afdrukken weekoverzicht

Administratie

 • Afdrukken van rondelijsten, per chauffeur
 • Aanwezigheidslijst
 • Aanwezigheidslijst RIZIV

Facturatie

 • Betaling met dienstencheques

Chauffeurs-App

 • Planning
 • registratie van ophaal- en terugbrengtijdstippen