MyCareNet

MyCareNet is een centraal dienstenplatform, beheerd door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College), dat gebruikt wordt door individuele zorgverstrekkers, groepspraktijken en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de verschillende ziekenfondsen.

MyCareNet is naadloos geïntegreerd in Care-Ace Praktijk (hoofdprogramma), hiermee kan men:

 • de verzekeringbaarheidsstatus van de patiënt (MemberData / Gegevens van het Lid) opvragen:
  • Via de Patiëntfiche;
  • In "bulk" voorafgaand  aan de periodieke facturatie;
 • de facturatie volgens de derdebetalersregeling verzenden naar de landsbonden en verwerken van boodschappen;
 • de Medisch-Administratieve Documenten versturen en verwerken:
  • Toiletaanvragen,
  • Palliatieve aanvragen,
  • STVV kennisgevingen,
  • Kennisgevingen Wondzorg 30+/60+/90+ min.

Meer informatie vindt u op de website van MyCareNet.

Contacteer ons voor bijkomende inlichtingen.