Garantie

Tablets:

De garantie voorwaarden van deze staat op hun website, volg de link hierboven.

 • Onderwerp:

  In de onderstaande semi-industriële tablets worden componenten gebruikt van de hoogste kwaliteit.

  • CareTab 8"
  • CareTab 10"
  • Poindus (VariPAD W1 & W2)
  • Poindus (VariPAD W)

Dienstverlener: “Supportdienst Care-Ace nv” in ‘t kort: “CA Support”.

Betrokkene: entiteit of persoon die eigenaar zijn van het onderwerp.

Wat valt er onder de Garantie?

Elke fout die blijkt het gevolg te zijn van een storing in de apparatuur, bij normaal gebruik, valt onder de garantie. CA Support kent een “Beperkte Garantie” en geeft een duidelijke uitleg van de support verplichtingen.

Er zijn echter een aantal technische beperkingen, die om interpretatie vragen, van wat een defect component is. Namelijk de fout die een ernstige beperking vormt in het gebruik, van het product door de klant valt onder de garantie.

Wat valt er niet onder de Garantie?

 • Ononderbroken of foutloze werking van het product;
 • Verlies of beschadiging van gegevens;
 • Softwareprogramma's, of deze nu bij het product of naderhand zijn geïnstalleerd;
 • Schade als gevolg van verkeerd gebruik, een ongeluk, aanpassing, een ongeschikte fysieke omgeving of gebruiksomgeving, natuurrampen, stroompieken of onjuist onderhoud door de eindgebruiker;
 • Producten van derden, met inbegrip van die Poindus verstrekt bij, of inbouwt in, een Poindus-product op verzoek van de betrokkene;
 • Iedere technische of andere ondersteuning, zoals telefonische assistentie bij "how-to" -vragen en vragen met betrekking tot het product set-up en installatie;
 • De verwijdering of wijziging van de identificatie-labels van het onderwerp of onderdelen ervan;
 • Gekraakt tablet-scherm door het toepassen van buitensporig geweld, of laten vallen;
 • Bekrast (cosmetische) onderdelen;
 • Vervorming of verkleuring van het cosmetische onderdelen;
 • Kunststof onderdelen, hang, pinnen of connectoren, gebarsten of gebroken door buitensporig geweld;
 • Schade veroorzaakt door gemorste vloeistof in het onderwerp;
 • Schade veroorzaakt door het onjuist inbrengen van een PC-kaart of de installatie van een niet-compatibele kaart;
 • Onjuist inbreng van Smartcard of vreemde voorwerpen in het optisch leesstation;
 • Beschadigde of verbogen knop;
 • Opgeblazen zekeringen door bevestiging van een niet-ondersteund apparaat;
 • Vergeten systeemwachtwoord (het onbruikbaar maken van het onderwerp);
 • Plaktoetsen veroorzaakt door morsen van vloeistof op het toetsenborden of beeldscherm;
 • Het gebruik van een verkeerde netadapter op de cradle- aansluiting.

Wanneer een van op afstand gestuurde interventie geen gunstig resultaat kent, kan men in overleg met de technische dienst (CA Support) een RMA-procedure: opstarten

RMA (Return Merchandise Authorisation) procedure:

 • De betrokkene krijgt een RMA-nummer toegewezen;
 • Het defecte onderwerp en of het defect onderdeel, wordt aan de technische dienst (CA Support) overgemaakt, liefst in de oorspronkelijke verpakking. Het RMA-nummer dient vermeld op de buitenzijde van de verpakking;
 • CA Support stelt een bestek op als raming van de herstelkosten, deze wordt via e-mail aan betrokkene overgemaakt binnen de dag na ontvangst onderwerp.
 • Dit bestek vermeldt:
  • Omschrijving Ticket
  • Kosten gedragen door de garantieformule
  • Kosten gedragen door de betrokkene
  • Duurtijd van de herstelling
  • Overzicht nodige onderdelen
  • Vervangtoestel, wanneer de betrokkene er recht op heeft.
  • Eventuele verzend- en/of transportkosten zijn ten lasten van de betrokkene;
  • Communicatie, steeds via email.
 • Basis Garantie:

  • Toepasbaar op het 1e jaar (inbegrepen bij aankoop);
  • Binnen de kantooruren 09:00u – 17:30u, Tel +32(0)3 270 94 40;
  • Buiten de kantooruren 07:00u – 09:00u & 18:00u – 23:00u, Tel +32(0)495 77 29 71;
  • Zaterdag, zondag en feestdagen 10:00u – 22:00u, enkel voor zeer dringende interventies;
  • Communicatie, steeds via email
  • Hardware telefonische support online ondersteuning via tool (TeamViewer).
 • Extended Support:

  • Toepasbaar op het 1e, 2e, & 3e jaar, termijn is 3 jaar;
  • Kon to 1/4/2020 enkel afgesloten worden samen met de aankoop van het onderwerp;
  • Alle clausules vermeld onder Basis Support zijn hier van toepassing;
  • Vervangtoestel:
   • Na raming herstelkosten;
   • Een vervangtoestel wordt maximum voor 5 weken ter beschikking gesteld aan de betrokkene;
   • Indien het onderwerp onherstelbaar is of de herstelkosten te hoog kan de betrokkene eventueel aanspraak maken op:
    • Een onderwerp met dezelfde specificaties, eventueel een identiek onderwerp;
    • Een ander soortgelijk onderwerp mits de betaling van een verantwoorde meerprijs;
   • Het vervangtoestel moet in dezelfde staat geretourneerd worden, eventuele schade wordt aan betrokkene in rekening gebracht;
   • Eventuele verzend- en/of transportkosten zijn ten lasten van de betrokkene;
   • Communicatie wordt steeds via email gevoerd.

CA Support